กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
สถิติผู้เข้าชมถ่ายทอดสดขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (ส่วนกลาง)
สถิติเข้าชมรายวัน

485

สถิติเข้าชมรายเดือน

2,104

สถิติเข้าชมทั้งหมด

29,102

ปีจำนวนผู้เข้าชม / ครั้ง
256629,102
รวม29,102
สายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79