กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
สถิติผู้เข้าชมถ่ายทอดสดขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (ส่วนกลาง)
สถิติเข้าชมรายวัน

537

สถิติเข้าชมรายเดือน

10,722

สถิติเข้าชมทั้งหมด

103,444

ปีจำนวนผู้เข้าชม / ครั้ง
256636,204
256767,240
รวม103,444
สายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79