กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
สถิติผู้เข้าชมถ่ายทอดสดขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (ส่วนกลาง)
สถิติเข้าชมรายวัน

1,163

สถิติเข้าชมรายเดือน

25,235

สถิติเข้าชมทั้งหมด

137,975

เดือนจำนวนผู้เข้าชม / ครั้ง
มกราคม 10,930
กุมภาพันธ์ 23,947
มีนาคม 21,641
เมษายน 20,018
พฤษภาคม 25,235
สายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79