กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
สถิติผู้เข้าชมถ่ายทอดสดขายทอดตลาดของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3
สถิติเข้าชมรายวัน

32

สถิติเข้าชมรายเดือน

211

สถิติเข้าชมทั้งหมด

979

ปีจำนวนผู้เข้าชม / ครั้ง
2567950
256629
รวม979
สายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79