กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
สถิติผู้เข้าชมถ่ายทอดสดขายทอดตลาดของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3
สถิติเข้าชมรายวัน

37

สถิติเข้าชมรายเดือน

1957

สถิติเข้าชมทั้งหมด

7192

ปีจำนวนผู้เข้าชม / ครั้ง
256661
25677131
รวม7192
สายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79